ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР

Хөтөлбөрийн нэр :    Програм хангамж

Мэргэжлийн нэр :      Програм хангамж

Индекс:                       061302                                    

Элсэгчийн боловсролын түвшин:      Бүрэн  дунд                                       

Суралцах хэлбэр:                                   Өдөр

Суралцах жил:                                       4 жил

Бизнесийн байгууллагын үйл ажиллагааг судалж, мэдээлэл технологийн тусламжтайгаар үйл ажиллагааг автоматжуулан байгууллагын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгоно.

Өнөөдрийн мэдээллийн технологийн орчинд, компьютерийн ухааны мэргэжлийг эзэмшиж буй хүн заавал, сурч мэдсэн байх ёстой мэдлэг, сурсан мэдлэгээ хэрхэн хэрэглэх практик дадлага, суурь мэдлэгийг олж авна.

    Хөтөлбөрийн зорилго:

Үндэсний болон олон улсын дээд боловсролын стандарт, ажил олгогчдын шалгуур шаардлагыг хангасан,  програм хангамжаар мэргэшсэн, хөрвөх чадвартай, өндөр ёс зүйтэй компьютерийн ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

    ГУРВАНТАМИР КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ДҮРЭМ

    Програмчлалын үндэс

    Компьютерийн сүлжээний үндэс

    Объект хандалтат програмчлал

    Өгөгдлийн сангийн зохиомж

    Магадлалын онол, математик статистик

    ГУРВАНТАМИР КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ДҮРЭМ

    Клиент, сервер програмчлал

    Өгөгдлийн сервер програмчлал

    Вэбийн үндэс

    Обьект хандалтат шинжилгээ ба зохиомж

    Програм хангамжийн төслийн менежмент

    Мэдээллийн системийн шинэчлэлт ба хөгжүүлэлт

    Интернэт програмчлал

    Програм хангамжийн бүтээлт

    Програм хангамжийн шаардлагын шинжилгээ

    Програм хангамжийн зохиомж ба архитектур

    Програм хангамжийн төсөл

    Програм хангамжийн чанарын үнэлгээ

    Програм хангамжийн бакалаврын төгсөлтийн ажил

    ГУРВАНТАМИР КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ДҮРЭМ

    Аппликейшн програм бичих, Өгөгдлийн сан удирдах, системүүд удирдах

    Android, iPhone гар утасны програм, тоглоом хөгжүүлэх

    Динамик веб хуудас хөгжүүлэх

    Мэдээллийн системийн зохиомж ба архитектур, Өгөгдлийн сангийн зохиомж гаргах, Програм хангамжийн зохиомж ба архитектур, Програм хангамжийн шаардлагын шинжилгээ боловсруулах

    Програмчлах технологи ашиглан үйлчилгээнд суурилсан програм хангамж хөгжүүлэх

    Компьютерийн сүлжээ зохион байгуулах

    ГУРВАНТАМИР КОЛЛЕЖИЙН БАГШИЙН ДҮРЭМ

    Байгууллагын мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн урсгалыг удирдах

    Програм хангамжийн төсөл гүйцэтгэх, Удирдах

    Компьютерийн үйлдлийн систем суулгах, сүлжээ үүсгэх, ажлын програмын орчин бүрдүүлэх

    Аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга веб хуудас хөгжүүлэх болон динамик веб хуудас зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, Интернетийн орчинд байршуулах, Олон нийтийн сүлжээнд холбох

    Бүртгэлийн болон удирдлагын мэдээллийн систем зохиох, хөгжүүлэх, тест хийх, тайлан гаргах

    Аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээллийн системд дүгнэлт хийх сайжруулах загвар гаргах

    Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем, түүний бодлого, технологийн байгууллагын онцлогт нийцүүлэн боловсруулж мөрдүүлэх

    Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж санхүүгийн тайлан гаргах

    Байгууллагын санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны явц, үр дүнд шинжилгээ хийж, өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдлыг тодорхойлон санал, зөвлөмж боловсруулах

    Мэргэжлийн англи хэлээр бичих, орчуулах

JoomShaper