БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Манай сургууль нь нийт 17 багштай. Үүнээс доктор 2, дэд проффессор 1, докторант 2, магистр 4 ажиллаж байгаа ба магистр багш нараас  2 нь докторантуртад  суралцаж байна.

  • Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Тус тэнхим нь 1997 онд байгуулагдсан. Ерөнхий эрдмийн хичээлүүдийг заах 8 багштайгаар  үйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Нягтлан бодох бүртгэл ,шинжилгээний тэнхим

Тус тэнхим нь 1997 онд байгуулагдсан . Нягтлан бодогч бэлтгэх цөм хичээлүүдийг заадаг. Одоо 4 үндсэн багштайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Нягтлан бодох бүртгэлийн Интерактив ,Acouls,Leader-4 программуудыг сургалтанд ашиглаж төгсөгчид болон орон нутгийн захиалгат давтан сургалтуудыг хийж байна.

  • Бизнесийн удирдлагын тэнхим

Бизнесийн удирдлагын тэнхим нь 2000 онд байгуулагдсан. Эдийн засаг,менежментийн хичээлүүдийг заадаг. Бизнесийн эдийн засаг-удирдлага,аялал жуулчлалын эдийн засаг-удирдлагын мэргэжлүүдийн ангитай.Тус тэнхим 5 багштай .Багш нарын 80 хувь нь эрдмийн зэрэгтэй .

JoomShaper