Магадлан итгэмжлэл

Тус сургууль нь их, дээд сургуулиудад тавигдаж буй шаардлагын дагуу “Байгууллагын магадлан итгэмжлэл"-ийг дараах онуудад амжилттай магадлуулаад байна. Үүнд:

“Байгууллагын магадлан итгэмжлэл”

  • 2005 онд анхан шатанд
  • 2011 онд 2 дахь шатанд

ma 1ma 2

Location Map

JoomShaper